Coaching « Madeleine Gauffin Coaching – Madeleine Gauffin

Behöver du hjälp att finna stigen?

Coaching

Dags att hitta dig själv och det du vill?

Känner du att du kört fast i dina invanda hjulspår?

Lever du ett liv du inte trivs med?

Känner du dig missnöjd med hur du har det?

Tycker du att livet känns tomt och innehållslöst?

Lever du i en relation som känns fel?

Då är det nog dags att få hjälp på vägen för att se var du gått vilse. Du kan behöva en utomståendes ögon för att se hur du kan bryta beteenden och vanor som inte är utvecklande för dig. Du får hjälp att förstå vad som hindrar dig från att nå vidare. Du får stöd att förstå dina rädslor som kan vara svåra att få syn på själv.

Vi har alla våra blinda fläckar och också ett visst motstånd att inse och se vad det är som vi behöver göra för att bryta en livsstil eller ett dåligt mående.

Vi stannar lätt inom vår lilla ruta av bekvämlighet.

Coachingprogram

Jag erbjuder dig ett coachingprogram per skype, mail och/eller telefon. Du får en 45 minuters session per vecka och däremellan mailkontakt en gång i veckan.

Du kan välja mellan tre olika paket.

1 Ett fyraveckorsprogram med en livesession per vecka samt en mailkontakt per vecka därutöver. Kostnad är 5.000 kr.

2 Ett tremånadersprogram, med en livesession per vecka samt därutöver en mailkontakt per vecka. Kostnad är 15.000 kr.

3 Ett sexmånadersprogram med en livesession per vecka och därutöver en mailkontakt per vecka. Kostnad är 25.000 kr.

Femton minuters kostnadsfri introduktion erbjuds innan du bestämmer dig. Då får du kort beskriva hur du har det och vart du vill komma.

Kontakta mig för att se hur du bäst kan få det stöd du behöver.